Politica de Confidentialitate
1. PREVEDERI GENERALE
PRIVATE BROKER prelucreaza datele cu caracter personal ale utilizatorului in conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General privind Protectia Datelor) si cu Legea nr. 190/ 2018 pentru punerea in aplicare a Regulamentului General privind potectia datelor. Prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica website-ului https://www.private-broker.ro, avand scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de catre PRIVATE BROKER SRL („Private Broker”), in calitate de operator, cu sediul in Bucuresti, Strada Darza nr. 13, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/19341/2007, CUI 22575387. In cazul in care ai intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa: robert@private-broker.ro

2. SECURITATEA DATELOR
PRIVATE BROKER a aplicat toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul, impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului persoanelor neautorizate. PRIVATE BROKER se asigura ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar salariatilor si colaboratorilor care au dreptul de a prelucra aceste date in numele sau in interesul PRIVATE BROKER , fiind subiectii unor clauze de confidentialitate a datelor.

3. CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
In mod obisnuit, obtinem date cu caracter in mod direct de la tine cand ne contactezi pe e-mail sau cand trimiti un formular de contact. De asemenea, in mod indirect putem obtine date cu caracter personal si atunci cand accesati site-uri profesionale si/sau sociale: in cazul in care accesezi pagina noastra oficiala de Facebook sau atunci cand distribui unul dintre articolele noastre pe retelele de socializare.

4. CE DATE CU CARACTER PERSONAL SE PRELUCREAZA?
Date de identificare: nume si prenume.
Date de contact: numarul de telefon, adresa de e-mail.
Alte date pe care alegi sa ni le oferi, in mod voluntar, prin intermediul formularului de contact sau a e-mailului.

5. PENTRU CE PERIOADA VOM PASTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.
Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai-sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe o perioada de 1 an.
Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, si nu mai avem motive legale sau legitime de a prelucra datele dumnevoastra cu caracter personal, acestea vor fi sterse in conformitate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.
Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatira serviciilor si/sau cercetare/studii de piata.

6. CUI FURNIZAM DATE CU CARACTER PERSONAL?
• PRIVATE BROKER poate furniza date cu caracter personal catre furnizorii de servicii care presteaza servicii catre societate. Serviciile care pot fi solicitate sunt de exemplu, furnizarea de infrastructura si servicii IT, furnizarea de servicii juridice, imbunatatirea activitatii societatii, optimizarea paginii de internet. Cu exceptia cazurilor in care este strict necesar sau impus de legea obligatorie, acestia nu sunt autorizati sa dezvaluie sau sa utilizeze in scopuri proprii datele cu caracter personal ale utilizatorului si vor actiona in numele si in conformitate cu instructiunile PRIVATE BROKER , fiind subiectii unor acorduri de confidentialite.
• Totodata, PRIVATE BROKER poate furniza datele dumneavoastra instantelor de judecata, parchetelor sau altor autoritati publice pentru a se conforma legii sau drept raspuns la o procedura legala obligatorie (cum ar fi un mandat de perchezitie sau o hotarare judecatoreasca).

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
In derularea activitatilor sale, PRIVATE BROKER intentioneaza sa asigure posibilitatea indivizilor de a-si exercita drepturile ce le revin, conform legii, cu privire la datele lor personale, echivalente cu acelea definite de legile Uniunii Europene:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679
– art. 13 (pentru situatia in care datele sunt colectate de la persoana vizata) si art. 14 (pentru cazurile in care datele au fost obtinute din alte surse decat de la persoana vizata). Dreptul la informare: persoanele fizice ale caror date sunt colectate trebuie sa fie informate referitor la: prelucrarea acestor date, identitatea operatorului, scopul colectarii acestor date si temeiul juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada, drepturile persoanelor fizice si orice transferuri de date (informarea se va face anterior initierii operatiunilor de prelucrare de date) → informarea cu privire la aspectele precizate se va face pe site, in cadrul sectiunii ”Politica de confidentialitate”, dar si direct persoanelor vizate, atunci cand procedura impune acest lucru sau cand aceasta solicita furnizarea unor astfel de informatii;
– art. 15 Dreptul de acces la datele cu caracter personal: permite unei persoane fizice sa obtina informatii despre toate datele sale personale prelucrate indiferent de mediul utilizat si ofera posibilitatea persoanei vizate de a obtine de la operator o copie a datelor personale prelucrate → accesul la acest drept este oferit persoanelor vizate prin autorizarea accesului acestora in contul propriu al PRIVATE BROKER , unde pot vizualiza toate informatiile si documentele transmise catre Centru;
– art. 16 Dreptul de interventie asupra datelor: ofera dreptul unei persoane fizice de a corecta, completa, actualiza sau sterge datele incomplete, inexacte sau vechi sau datele a caror colectare, utilizare, dezvaluire sau stocare sunt interzise;
– art. 17 Dreptul de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat): permite persoanei fizice sa solicite stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, cu respectarea limitarilor impuse de lege;
– art. 18 Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor: persoana fizica are dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor personale pe toata durata indeplinirii scopului pentru care restrictionarea a fost implementata;
Conform art. 19, PRIVATE BROKER are obligatia de a informa destinatarii datelor cu caracter personal cu privire stergerea/rectificarea/restrictionarea datelor, cu exceptia cazurilor cand o astfel de informare ar presupune eforturi disproportionate. Totodata, la cerere, operatorul va informa persoana vizata cu privire la destinatarii datelor.
– art. 20 Dreptul la portabilitatea datelor: permite persoanei fizice sa solicite furnizarea tuturor datelor stocate la operator, intr-un format structurat si usor accesibil, direct persoanei vizate sau catre un alt operator cu acelasi domeniu de activitate, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
– art. 21 Dreptul de opozitie: permite unei persoane fizice sa se opuna, din motive intemeiate, procesarii datelor sale personale. Acest drept nu se aplica prelucrarii de date necesare derularii solutionarii litigiului pentru care individul a sesizat PRIVATE BROKER , deoarece ar pune Centrul in imposibilitatea de a-si desfasura activitatea in conditii optime. Persoanele fizice pot, de asemenea, sa se opuna, fara nicio justificare, utilizarii datelor lor in scopuri directe de marketing, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Pentru exercitarea drepturilor care ii revin, persoana vizata va inainta PRIVATE BROKER o cerere intocmita in forma scrisa (manual sau electronic) si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. PRIVATE BROKER este obligat sa comunice masurile luate in temeiul articolelor mai sus enumerate, precum si, daca este cazul, numele persoanelor imputernicite sau ale tertului/tertilor caruia/carora i-au/le-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata. Comunicarea se va face in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modul de transmitere a informatiilor solicitate, precum si cu mentiunea termenului in care solicitarea va fi rezolvata, in functie de nivelul de complexitate al operatiunii.


8. PRELUCRAREA DATELOR IN RAPORT CU RETELELE DE SOCIALIZARE FACEBOOK
In calitate de administrator al paginii de Facebook - PRIVATE BROKER detinem calitatea de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
Tipurile de informatii pe care le colectam depind de modul in care utilizati paginile noastre. Primim si analizam continutul, comunicarile si informatiile furnizate de dumneavoastra, spre exemplu atunci cand se adauga comentarii voluntare cu datele dumneavoastra la postarile din mediul online.
Pentru mai multe detalii, va incurajam sa consultati informatiile suplimentare din Setarile Facebook si Setarile Instagram si din Politicile de confidentialitate ale retelelor de socializare.

Informatii privind ANSPDCP
Consumatorii ale caror date sunt prelucrate de PRIVATE BROKER au posibilitatea de contactare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considera ca drepturile fundamentale privind prelucrarea datelor cu caracter personal le-au fost incalcate.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax:
+40.318.059.602
Email:
anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet:
www.dataprotection.ro


Pentru exercitarea drepturilor care va revin in conformiate cu legea in vigoare, puteti transmite cererea dumneavoastra la adresa de e-mail: robert@private-broker.ro  sau la adresa postala din Bucuresti, Strada Darza nr. 13, Sector 1.

Vom revizui aceasta Politica periodic, in functie de modificarile care survin in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si vom publica versiunea revizuita a documentului.